Maoripapegojor

Maoripapegojor är en av familjerna inom papegojor som även kallas för Strigopidae. Många av arterna inom släktet är numera utdöda men de som fortfarande förekommer finns på Nya Zeeland. Papegojfamiljen har fått sitt namn från urinvånarna på Nya Zeeland som kallas för maorier. De använde fåglarna bland annat som husdjur, födomedel samt deras fjäderdräkt för utsmyckning. Maoriernas hövdingar använde bland annat kläder som var utsmyckade med fjädrar från papegojorna.

Det finns två släkten inom familjen, dessa är Strigops och Nestor. Strigops utgörs endast av arten kakapo medan den andra släkten, Nestor, utgörs av kaka, kea, chatham-kaka och norfolk-kaka. Arterna chatham-kaka och norfolk-kaka är dock utdöda vilket de har varit väldigt länge. De utrotades bland annat på grund av att människor tog in djur som hundar, råttar och grisar till ön vilka ätit fåglarnas ägg. Dessutom har jakt och miljöförstöring haft en stor inverkan.

Maoripapegojorna hade tillsammans med andra fåglar tidigare en väldigt skyddad miljö på ön Nya Zeeland eftersom dess läge ligger långt ifrån fastlandet vilket gjorde det svårt för andra djur att ta sig dit. Detta ledde till att fåglarna på ön ofta hade sina bon på marknivå och att de inte utvecklat en avancerad förmåga till flygning. Idag har man ett etablerat skydd för de överlevande papegojarterna inom familjen. Trots det är de flesta arterna starkt hotade.

På grund av hotet mot maoripapegojorna är de ovanliga som husdjur och man försöker istället att förbättra deras naturliga levnadsmiljöer. Vill man skaffa en papegoja bör man hellre skaffa någon av en typ som är mer livskraftig. Precis som andra familjer inom papegojfåglar är de väldigt intelligenta om än något mindre färgglada. Chatham-kaka vet man inte hur den såg ut eftersom den dog ut någon gång under medeltiden. Man har dock kunnat se att den verkar ha haft nedsatt förmåga till flygning genom fossilfynd.