Monthly Archives: juli 2017

Maoripapegojor

Maoripapegojor är en av familjerna inom papegojor som även kallas för Strigopidae. Många av arterna inom släktet är numera utdöda men de som fortfarande förekommer finns på Nya Zeeland. Papegojfamiljen har fått sitt namn från urinvånarna på Nya Zeeland som kallas för maorier. De använde fåglarna bland annat som husdjur, födomedel samt deras fjäderdräkt för utsmyckning. Maoriernas hövdingar använde bland annat kläder som var utsmyckade med fjädrar från papegojorna.

Det finns två släkten inom familjen, dessa är Strigops och Nestor. Strigops utgörs endast av arten kakapo medan den andra släkten, Nestor, utgörs av kaka, kea, chatham-kaka och norfolk-kaka. Arterna chatham-kaka och norfolk-kaka är dock utdöda vilket de har varit väldigt länge. De utrotades bland annat på grund av att människor tog in djur som hundar, råttar och grisar till ön vilka ätit fåglarnas ägg. Dessutom har jakt och miljöförstöring haft en stor inverkan.

Maoripapegojorna hade tillsammans med andra fåglar tidigare en väldigt skyddad miljö på ön Nya Zeeland eftersom dess läge ligger långt ifrån fastlandet vilket gjorde det svårt för andra djur att ta sig dit. Detta ledde till att fåglarna på ön ofta hade sina bon på marknivå och att de inte utvecklat en avancerad förmåga till flygning. Idag har man ett etablerat skydd för de överlevande papegojarterna inom familjen. Trots det är de flesta arterna starkt hotade.

På grund av hotet mot maoripapegojorna är de ovanliga som husdjur och man försöker istället att förbättra deras naturliga levnadsmiljöer. Vill man skaffa en papegoja bör man hellre skaffa någon av en typ som är mer livskraftig. Precis som andra familjer inom papegojfåglar är de väldigt intelligenta om än något mindre färgglada. Chatham-kaka vet man inte hur den såg ut eftersom den dog ut någon gång under medeltiden. Man har dock kunnat se att den verkar ha haft nedsatt förmåga till flygning genom fossilfynd.

Mer

Allmänt om papegojor

Papegojor är en sorts fågel som är vanlig som husdjur. Det finns ungefär 393 olika typer av papegojor som brukar delas upp i olika familjer. Fåglarnas naturliga miljö finns i de flesta tropiska miljöer världen över, de flesta kommer ifrån Sydamerika, Asien och Australien. Storleken fåglarna emellan varierar stort men typiskt sett har de en stor och kraftig näbb, färgglad fjäderdräkt och kraftfulla klor. Papegojor lever främst av olika frukter, frön, nötter och andra vegetariska födomedel men det förekommer också papegojor som äter kött. De lägger ägg och lever i träd.

Papegojfåglar tillhör de mest intelligenta fåglarna i världen och de är kanske mest kända för att kunna imitera människors språk och röster, vilket också har lett till dess stora popularitet som husdjur. Vissa av papegojorna kan prata på upp till en femårig människas nivå. En del papegojor är av denna anledning utrotningshotade men det beror också på att deras naturliga miljö försvunnit, jakt och att de utrotats av rivaliserande djurarter.

Även om papegojor är en relativt vanlig form av husdjur passar de inte för många människor eftersom de har väldigt mycket naturliga instinkter och de låter mycket. Dessutom kan de vara väldigt aggressiva när de är vuxna och det har hänt att de biter sina ägare vilket kan ge stora skador eftersom de har väldigt starka och vassa näbbar. Det har lett till att de flesta papegojor inte stannar hos en ägare hela sitt liv eftersom ägarna helt enkelt ofta tröttnar på dem. Forskning har visat att papegojor som husdjur i genomsnitt byter hem cirka fem gånger innan de dör. Det händer även ofta att de helt enkelt blir övergivna.

Alla papegojor kräver mycket uppmärksamhet vilket man måste vara medveten om när man vill skaffa en som husdjur. Det händer tyvärr ofta att folk impulsköper papegojor på grund av dess ofta vackra fjäderdräkt och förmåga att prata utan att veta mycket om vad som krävs av ägaren.

Mer